Kinesiyoloji

Kinesiyoloji

Kinesiyoloji, insan hareketleri üzerine değerli çalışmalar yapan bir bilim dalı olarak ifade ediliyor. Latice kökenli hareket manasındaki "kinesis" ile çalışma veya bilim manasına gelen "logia" kelimelerinden türetilen kinesiyoloji, insan kinetiği olarak isimlendirilirler. İşte Kinesiyoloji nedir ve neyi inceler? Kinesiyoloji bilimi hakkında kısaca bilgiler.

Hareket eden kaslardaki enerji akışının kontrolü olan Kinesiyoloji, akupunktur ve kiropratik gibi pek çok etkili doğu ve batı tekniğini bünyesinde barındıran bir bilimdir. Kinesiyoloji bilimi için kaslar önemli bir yere sahiptir. Bu bilim dalı sayesinde çeşitli kas hareketlerinin yardımı ile bedende mevcut olan enerji blokajları ortaya çıkartılmaktadır.

Kinesiyoloji Nedir?

İnsan hareketleri ile ilgili anatomik ve mekanik ilkelerin incelenmesi ve araştırılması kinesiyoloji bilimi olarak tanımlanır. Bu kapsamda kinesiyoloji fizyoloji, biyomekanik, anatomi yardımı ile fonksiyonel insan hareketlerini inceleyen bir bilim dalı olup kısaca hareket bilimi olarak da dile getirilmektedir. Kinesiyoloji biliminin temel hedefleri arasında normal ve patolojik durumlarda insan hareketlerinin incelenmesi başta gelmektedir.

 Kinesiyoloji Neyi İnceler?

 Kinesiyoloji; fizyoloji, anatomi ve biyomekanik veri ve uygulamaları ışığında işlevsel insan hareketlerini detaylı bir şekilde incelemektedir. Kinesiyolojinin inceleme alanları temel olarak şöyle sıralanabilir; hareket sistemini meydana getiren anatomik yapılar, bu anatomik yapıların mekanik ve fizyolojik nitelikleri, bunların hareket esnasında etkileşimleri, hareketin nasıl kontrol edildiği ve vücudun içinde oluşan ve dışarıdan etki eden kuvvetler.

 Kinesiyoloji, normal ve patolojik hallerde oluşan hareketleri incelemek için beş ana yöntemi dikkate almaktadır. Bu yöntemler; anatomik, biyomekanik, fizyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel olarak sıralanabilir. Kinesiyolojinin uygulama alanları arasında sırt ağrıları, migren, obezite, adale krampları, alerjiler, sindirim bozuklukları, depresyon, anksiyete, konsantrasyon bozuklukları, düşünme zorlukları, okuma-yazma zorlukları, sınav stresi ve hiperaktivite gelmektedir.

 Kinesiyoloji Bilimi Hakkında Kısaca Bilgiler

 Kinesiyoloji bilimine dair kinesiyolojinin tarihi gelişimi ve teorisi merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Kinesiyoloji 1960 yıllarında Amerikalı kripraktör Dr. George Googheart'ın yaptığı çalışmalar neticesinde geliştirilmiştir. Onun araştırmalarına göre adale dengesi bütün organların en doğru şekilde görevlerini yerine getirebilmesi için mühim bir önkoşuldur. Her adale, bir çakra ile belirli organlarla ilişki içerisindedir. Bu bağlantı kapsamında kaslarda oluşan bir yorgunluk, bir enerji tıkanıklığının işareti olabilmektedir. Konsatrasyon bozuklukları, psikomatik şikayetler bu bağlamda belirebilmektedir.

 Kinesiyoloji alanında kıymetli çalışmalara imza atan Dr. George Googheart'a göre vücutta yer alan her adaleye bir karşı adale denk gelmektedir. Bu görüş ışığında bir adalede meydana gelen kramp ve kasılmaların çözülmesi, ancak o adaleye denk gelen karşı adalenin güçlendirilmesiyle mümkün olacaktır. Kinesiyoloji bilimi alanında geçmişten günümüze yaşanan ilerlemelerle beraber etkili olan önemli teknikler ile uygulama bakımından başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

 Kinesiyoloji biliminin uygulanma şekilleri de bu biliminin faydalarının artırılmasında önemi bir rol oynamaktadır. Kinesiyoloji bilimi uygulayıcılarının tercih ettikleri en etkili yöntemlerden biri ise adale testleridir. Bu testler sayesinde adale sisteminde görülen dengesizlikler ortaya çıkarılabilmektedir. Kinesiyoloji uygulayıcısı çeşitli kaslar üzerine hafif basınçlar uygulamaktadır. Normal biçimde çalışan adaleler, bu uygulanan basınca dayanabilirken enerji azlığı çekmekte olan adaleler bu basınca karşılık verir. Böylelikle vücuttaki enerji tıkanmaları ortaya çıkarılır.

 Vücutta meydana gelen enerji tıkanmalarını aşmak amacı ile belirli refleks noktalarına masajlar uygulanır ve rahatlama teknikleri kullanılır. Adale testlerinin yalnızca uygulanması bile enerji akışını düzeltmektedir. Bu düzeltmeleri pek çok hasta kendisi de vücudunda fark etmektedir. Hastalar, bu uygulamalar sonucunda kendilerini gevşemiş, rahatlamış ve dengeye gelmiş hissederler. İhtiyaç duyulması durumunda kinesiyoloji uzmanı, evde düzenli olarak tekrar edilebilecek çeşitli egzersiz programları da hastalarına vermektedir. Başarılı bir tedavi için uygulayıcı kişilerin iyi bir eğitim almış olmaları şarttır.